Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus

Viipurin sanomissa 9.12.1890 julkaistusta uutisesta ilmenee, että tuolloin vielä nimetön ”teollisuuden ja liikkeenharjoittajien klupi” oli perusteilla ”toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajien piirissä”.

13.1.1891 kello 8 ip. pidettiin ”klupin” perustava kokous Viipurissa. Läsnä oli kolmisenkymmentä henkilöä. Seuran perustivat Viipurin suomenmieliset liikemiehet toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajain piirissä.

Tätä tehtäväänsä seura toteutti kotikaupungissaan runsaan viidenkymmenen vuoden ajan, vuoteen 1944, sodan aiheuttamaa katkosta lukuun ottamatta. Sotien jälkeen seuran toiminta on jatkunut Helsingissä vaalimalla laajan viipurilais- ja karjalaistaustaisen jäsenkunnan yhteydenpitoa sekä ylläpitämällä heidän kiinnostustaan taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Seuran historiasta voi lukea enemmän Historia-osiosta. Kyseessä on Hovioikeuden professori Heikki Mälkin pitämän esitelmän pohjalta laadittu teksti, jonka hän piti Torkkelin Killan pitämässä järjestämässä tilaisuudessa 28.2.2000. Hovioikeuden professori Mälkki on Pamaus-Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja.

Perustamistilaisuudessa hyväksyttiin eräin tarkistuksin kokoukselle valmisteltu sääntöehdotus. – Sääntöjä on myös myöhemmin aika ajoin korjattu vastaamaan Seuran toimintaympäristön muutoksia. 

Seuran hallinnosta vastaa sääntöjen mukaan johtokunta, johon kuuluu yhdeksän varsinaista ja kolme varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka samalla on Seuran puheenjohtaja. Seuralle valitaan myös varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja kerhomestari. Pamauksen toimihenkilöt 1991 lähtien löytyvät alla olevaa laatikkoa klikkaamalla ja Yhteystiedot-sivulta löytyy Seuran yhteystiedot.

​​Jäsenistö

Seurassa on yli 700 jäsentä, iältään 20 - 90 vuotta. Jäsenten keski-ikä on noin 56 vuotta. Jäsenistö edustaa monipuolisesti Suomen yksityisen ja julkisen sektorin talouselämää. Joukossa on kaupan, teollisuuden, liikenteen, terveydenhoidon, opetuksen, tutkimuksen, maanpuolustuksen ja hallinnon edustajia työuran eri vaiheista.

Historia

Viipurin sanomissa 9.12.1890 julkaistusta uutisesta ilmenee, että tuolloin vielä nimetön ”teollisuuden ja liikkeenharjoittajien klupi” oli perusteilla ”toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajien piirissä”.

Toimihenkilöt vuodesta 1991

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n sääntömääräiset toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet 1991- Vuonna 2015 toimessa olevat lihavoituna

Säännöt

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus Ry:n säännöt I Yleisiä määräyksiä 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä Seura.

Tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä tietosuojaseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.

Kirjat

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittain Seura Pamauksen kirjat.

Johtokuntasivut

Johtokuntasivut