Historia

Säkkijärven polkkaa soittaa Kalevi Nyqvist yhtyeineen


Viipurin sanomissa 9.12.1890 julkaistusta uutisesta ilmenee, että tuolloin vielä nimetön ”teollisuuden ja liikkeenharjoittajien klupi” oli perusteilla ”toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajien piirissä”.

13.1.1891 kello 8 ip. pidettiin ”klupin” perustava kokous Viipurissa. Läsnä oli kolmisenkymmentä henkilöä. Seuran perustivat Viipurin suomenmieliset liikemiehet toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajain piirissä.

Alla on kerrottu tarkemmin Seuran historian mielenkiintoisista vaiheista. Alla myös Teollisuuden- ja liikkeenharjoittain Seura Pamauksen 125 vuotta juhlakirja Veljet Viipurista. Lisää pamauksen julkaisemisia kirjoja löytyy sivuilta kirjat.

 

Hovioikeuden presidentti Heikki Mälkki on Pamaus-Seuran kunniapuheenjohtaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Tämä teksti perustuu Studia Wiburgensia –esitelmään, jonka hän piti Torkkelin Killan…

Seuran perustaminen ja erikoislaatuinen nimi ovat helpommin ymmärrettävissä, kun palautamme mieliimme 1800-luvun loppupuolen yleisen yhteiskunnallisen tilanteen ja eräitä Viipurin talouselämän…

Pamaus-Seuran syntyvaiheista on kertonut perustajajäsen Karl Alfred Brander, sittemmin Paloheimo, lehtori ja varsinaisen elämäntyönsä vakuutusjohtajana suorittanut vuorineuvos. Hänen mukaansa…

Erityisesti Pamaus-Seuran toiminnan alkuaikoina tuli keskeiseksi tehtäväksi osallistuminen kunnalliselämän kehittämiseen. Vuoden 1875 alusta voimassa olleen vaalilain mukaan päätösvaltaa kaupungissa…

Jo se, että seuran säännöissä oli viittaus ”jäseniä huvittavaan työskentelyyn” ja että sopivan huoneiston varaaminen oli ensimmäisiä päätettyjä asioita, osoittaa ajatuksen klubielämästä olleen…

Vuonna 1905 seuran jäsen rakennusmestari Aleksander Isaksson, erittäin ansioitunut kunnallismies, palokuntamies ja työväentalonkin suunnittelija, teki ehdotuksen, että seura toimeenpanisi…

Vaikka Pamauksen toiminnassa olivat keskeisellä sijalla taloudelliset kysymykset, tuli sille varsinkin toiminnan alkuaikoina läheiseksi suomalaisväestön sivistysharrastusten tukeminen ja kehittäminen.…

Kokemukseni mukaan tapahtuu yhä vieläkin usein, että kun viipurilaispiireissä jonkin hyvän asian tukemiseen tarvitaan rahavaroja, kysyvät katseet kääntyvät Pamaus-Seuran suuntaan. Yleisesti on…

Viipurin-kauden aikana hankittiin Pamauksen klubihuoneistoon joukko taideteoksia, joista pääosa saatiin pelastetuksi tuholta. Taidekokoelmaan kuului ja kuuluu edelleen useita puheenjohtajien…

Ehkä vielä esitykseni lopuksi on paikallaan muutama virke Pamaus-Seurasta nykyajan Helsingissä. Olisi luullut, että seura olisi, karjalaista sanontaa käyttääkseni, jo ”aikoasa elänt, ikenesä…

Pyrkimättä esittämään arviota Pamaus-Seuran Viipurin kauden toiminnan merkityksestä entisen kotikaupunkimme aineellisen ja henkisenkin kulttuurin kehittämisessä tyydyn vain toteamaan, että seura on…