​Pysyvät jäljet

Pyrkimättä esittämään arviota Pamaus-Seuran Viipurin kauden toiminnan merkityksestä entisen kotikaupunkimme aineellisen ja henkisenkin kulttuurin kehittämisessä tyydyn vain toteamaan, että seura on epäilemättä ollut tuossa työssä mukana jäntevästi ja tuloksellisesti. Haluaisin uskoa, että se on osaltaan jättänyt pysyvät jäljet Viipurin kaupunkikuvaankin. Ehkäpä on tapahtunut suorastaan niin kuin Göran Schildt arvelee teoksessaan ”Odysseuksen vanavedessä” inhimillisen toiminnan voivan vaikuttaa aineen maailmaan: ”Meissä on sisimmässämme maaginen vakaumus, että kaikki mitä jollakin paikalla on tapahtunut viipyy jossakin muodossa siellä yhä ja että erityisesti kaikki epätavallinen, pyhä tai hirvittävä piilee hengen tavoin siinä aineessa, jossa se aikoinaan on ruummillistunut.”