Tietosuojaselosteet

Pamaus ryn jäsenrekisteri

Jokaisen jäsenen ja toimihenkilön tiedot tallennetaan jäsentietorekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran toiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee seuran toimintaa.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Pamaus ryn henkilötietojenkäsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita. Tiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. .

Henkilötietojenkäsittelyn periaatteet