Viipurin linna
Pamaus

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus

Viipurin sanomissa 9.12.1890 julkaistusta uutisesta ilmenee, että tuolloin vielä nimetön ”teollisuuden ja liikkeenharjoittajien klupi” oli perusteilla ”toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajien piirissä”.
 
13.1.1891 kello 8 ip. pidettiin ”klupin” perustava kokous Viipurissa. Läsnä oli kolmisenkymmentä henkilöä. Seuran perustivat Viipurin suomenmieliset liikemiehet toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajain piirissä.
 
Tätä tehtäväänsä seura toteutti kotikaupungissaan runsaan viidenkymmenen vuoden ajan, vuoteen 1944, sodan aiheuttamaa katkosta lukuun ottamatta. Sotien jälkeen seuran toiminta on jatkunut Helsingissä vaalimalla laajan viipurilais- ja karjalaistaustaisen jäsenkunnan yhteydenpitoa sekä ylläpitämällä heidän kiinnostustaan taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
 
Seuran historiasta voi lukea enemmän Historia-osiosta. Kyseessä on Hovioikeuden professori Heikki Mälkin pitämän esitelmän pohjalta laadittu teksti, jonka hän piti Torkkelin Killan pitämässä järjestämässä tilaisuudessa 28.2.2000. Hovioikeuden professori Mälkki on Pamaus-Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja.
 
Perustamistilaisuudessa hyväksyttiin eräin tarkistuksin kokoukselle valmisteltu sääntöehdotus. – Sääntöjä on myös myöhemmin aika ajoin korjattu vastaamaan Seuran toimintaympäristön muutoksia. 
 
Seuran hallinnosta vastaa sääntöjen mukaan johtokunta, johon kuuluu yhdeksän varsinaista ja kolme varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka samalla on Seuran puheenjohtaja. Seuralle valitaan myös varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja kerhomestari. Pamauksen toimihenkilöt 1991 lähtien löytyvät alla olevaa laatikkoa klikkaamalla ja Yhteystiedot-sivulta löytyy Seuran yhteystiedot.

Jäsenistö

Seurassa on noin 850 jäsentä, iältään 20 – 90 vuotta. Jäsenten keski-ikä on noin 56 vuotta. Jäsenistö edustaa monipuolisesti Suomen yksityisen ja julkisen sektorin talouselämää. Joukossa on kaupan, teollisuuden, liikenteen, terveydenhoidon, opetuksen, tutkimuksen, maanpuolustuksen ja hallinnon edustajia työuran eri vaiheista.

Toimihenkilöt 

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry:n sääntömääräiset toimihenkilöt ja johtokunnan jäsenet vuodesta 1991. Nyt toimessa olevat on lihavoituna

Historia

Viipurin sanomissa 9.12.1890 julkaistusta uutisesta ilmenee, että tuolloin vielä nimetön ”teollisuuden ja liikkeenharjoittajien klupi” oli perusteilla ”toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajien piirissä”.

Julkaisut

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittain Seura Pamauksen kirjat ja julkaisut.

Säännöt

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus Ry:n säännöt I Yleisiä määräyksiä 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä Seura.

Tietosuojaselosteet

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä tietosuojaseloste, joka on pidettävä yleisesti saatavilla esimerkiksi rekisterinpitäjän toimipaikassa tai verkkopalvelussa. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pidetyt atk-rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen.

Viipurin Pamausjuhlan juhlapöydässä 1953. Kuva: Museovirasto. Kuvaaja: Pekka Kyytinen
 
Pamauksen johtokunta 2020: 1. rivi Timo Pellikka, Olli Joensuu, 2. rivi Tomi Tuovinen, Matti Pentti, Mikko Mikkola, 3. rivi Markku Wederhorn, Kari Westergren, Risto Manninen, Risto Mäkeläinen, 4. rivi Ari Huovinen, Tomi Härmä
Pamauksen johtokunta 2020: 1. rivi Timo Pellikka, Olli Joensuu, 2. rivi Tomi Tuovinen, Matti Pentti, Mikko Mikkola, 3. rivi Markku Wederhorn, Kari Westergren, Risto Manninen, Risto Mäkeläinen, 4. rivi Ari Huovinen, Tomi Härmä