Julkaisut

Pamaus ry:n julkaisuja aikajärjestyksessä

 • 1944, Pamaus 50-vuotta
  Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus 1891-1941
 • 1956, Pamaus 65-vuotta
  Tietoja Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ry:n toiminnasta ja vaiheista vv. 1891-1955, Jori Ilanko
 • 1981, Pamaus 90-vuotta
  Pamaus- Seuran toiminnasta ja vaiheista, Kauko Kovasin
 • 1992, Pamaus 100-vuotta
  Teollisuuden- ja liikkeenharjoittain PAMAUS 1891-1991, , Pekka Timonen
 • 2000, Pamaus 110-vuotta
  Kaupan ja teollisuuden Viipuri, Juha Lankinen
 • 2001, Pamaus 110-vuotta
  Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ry 110 vuotta – 1891-2001
 • 2003, “Olinhan siellä minäkin …” Pamaus-veteraanit muistelevat, Kari Uusitalo
 • 2010, Pamauksen poikia, Pertti Araviita
 • 2016, Pamaus 125-vuotta
  Veljet Viipurista, Seppo Tamminen

Teollisuus- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus 1891-1941

O.J. Brummer

Seuramme 50-vuotiskertomuksen julkisuuteen saattaminen on kohdanut jatkuvasti vaikeuksia. Ensiksikin talvisota keskeytti sen laatimisen. Sen jälkeen puhjennut uusi sota, jota edelleen käymme lykkäsi jo valmistuneen historiikin painoasuun saattamisen. Kuva-aineiston hankkiminen osoittautui odotettua hankalammaksi ja hidastuttavan pitkäaikaiseksi, viipurilaiste – ja myös seuran omat – valokuvakokoelmat kun ovat näissä sodissa tuhoutuneet käytännöllisesti katsoen kokonaan. 

Kirjoittanut O.J. Brummer
Kauppakirjapaino O.Y., Helsinki 1944

Pamaus ry 65-vuotta

Tietoja Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain seura Pamaus ry:n toiminnasta ja vaiheista vv. 1891-1955

Jori Ilanko

Sotien vuoksi Pamauksen 50 -vuotishistorian valmistaminen katkesi kahdesti ja jäi lopuksi hajanaisissa ja vaikeissa olosuhteissa ikään kuin hieman keskeneräiseksi ja epätäsmälliseksi. Seuran arkistolaatikot katosivat evakuointimatkalla Viipurista, joten täydentämistyö jälkeenkinpäin olisi ollut mahdotonta. Sitä paitsi on Pamauskin osaltaan kokenut katkerien menetetyksien ja hajaannuksen, mutta myös vihdoin elpymisen vuosia. Tämän vuoksi johtokunta päätti valmistuttaa seuran 60 -vuotishistorian, jonka käsikirjoitus olikin valmiina seuran 60-vuotisjuhlaan mennessä 13.1.1951. Kirjaa ei kuitenkaan heti painettu, sillä siihen haluttiin saada täydennyksenä vielä seuran kokouksissa viipurilaisista ja karjalaisista liikemiehistä ja toiminimistä pidettyjä esitelmiä.

Koonnut Jori Ilanko
KAUPPAKIRJAPAINO OY HELSINKI 1956

Pamaus ry 90-vuotta

Pamaus-Seuran toiminnasta ja vaiheista

Kauko Kovasin

Pamaus-Seuran 90-vuotishistoriikki käsittää vuodet 1961-1980 ja liittyy siten täydennysosana aikaisemmin ilmestyneisiin seuran
50-, 65- ja 10-vuotistoimintaa käsitteleviin teoksiin. 

Kirjaan on talletettu tietoja seuran “virallisesta” toiminnasta, johon sisältyy
m. m. luettelo seuran kokouksissa pidetyistä esitelmistä, numerolliset tiedot seuran sekä sen hallinnassa olevien rahastojen taloudellisesta asemasta ja sen kehityksestä, selvitys seuran saamista lahjoituksista sekä myönnetyiJtä apurahoista kuin myös selonteko seuran toimihenkilöistä viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Edelleen on kirjaan muistiinmerkitty selostukset seuran 80- ja 90-vuotismerkkipäivistä sekä niissä pidetyt juhlaesitelmät. Samoin on mukaanotettu eräitä seuran kuukausikokouksissa pidettyjä esitelmiä, joista on ollut arkistossa jäljennöskappaleet sekä julkaistu pari muutakin esitelmää tai artikkelia, joilla voi olla mielenkiintoa seuran jäsenille.

Julkaisuun sisältyy myöskin kertomukset Pamauksen vv. 1961-1980 tekemistä retkeilyistä. Kun ne perustuvat aikanaan tehtyihin pikaisiin muistiinpanoihin, saattaa joku selostuksissa esiintyvä historiallinen tai muu vuosiluku poiketa totuudesta ja käyntikohteiden teknillisten selostustenkin kohdalla voi olla epätarkkuuksia. Tämä lienee kuitenkin kirjoittajalle anteeksiannettavaa, koska Päätarkoituksena
on ollut palauttaa mieliin ne paikkakunnat ja tutustumiskohteet niissä, missä pamaukselaiset ovat kertomuskautena vierailleet.

Koonnut Kauko Kovasin
Julkaisija: Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry., Helsinki
KAUPPAKIRJAPAINO OY HELSINKI 1981

Pamaus ry 100-vuotta

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittain PAMAUS 1891-1991

Pekka Timonen

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry, viipurilaisten kielenkäytössä lyhyesti vain Pamaus-seura, sivuutti vuonna 1991 sadan toimintavuoden kunnioitettavan rajan. Jo hyvissä ajoin ennen juhlavuotta Seuran johtokunta päätti, että tapahtuman kunniaksi tullaan aikanaan julkaisemaan juhlakirja. Olihan Seuran toimintaa koskevia historiikkeja julkaistu jo aikaisemminkin, vuosina 1944, 1956 ja 1981. Pitkähkön valmistelun jälkeen on johtokunnan päätös nyt voitu toteuttaa.

Julkaisun sisältöä koskevia suunnitelmia jouduttiin vuosien myötä eri syistä muuttamaan. Monikin olisi toivonut seuran satavuotista toimintaa koskevan yleiskatsauksen aikaansaamista. Se ei valitettavasti ollut mahdollista, koska työhön olisi ollut saatava taitava tutkija ja varattava paljon aikaa. Niin ikään jouduttiin luopumaan pitkään esillä olleesta ajatuksesta, että teoksen pääsisältönä olisi ollut valikoima Seuran kuukausikokouksissa pidettyjä ansiokkaita esitelmiä.

Käytettävissä olleesta, pääosin Seuran edesmenneen kunniajäsenen Kauko Kovasimen kokoamasta sinänsä tasokkaasta aineistosta ei saatu luoduksi sellaista yhtenäistä kokonaisuutta, jok a olisi antanut edes lähimain oikean kuvan Seuran toiminnasta ja tavoitteista.

Johtokunta päätyi siihen, ettei juhlakirjasta ollut tehtävä Seuran satavuotishistoriikkia.

Toimittanut Pekka Timonen
ISBN 952-90-4197-7
Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 1992

Pamaus 110-vuotta juhlajulkaisu

Kaupan ja teollisuuden Viipuri

Juha Lankinen

Teollisuuden ja liikkeenharjoittajani seura ‘Pamaus perustettiin Viipurissa 13.1.1591. Seuran perustivat Viipurin suomenmieliset liikemiehet toimimaan kansallisessa hengessä kaupungin käsityöläisten ja liikkeenharjoittajain piirissä.

Tätä tehtäväänsä seura toteutti kotikaupungissaan runsaan viidenkymmenen vuoden ajan, vuoteen (1944, sodan aiheuttamaa katkosta lukuunottamatta. Sotien jälkeen seuran toiminta on jatkunut Helsingissä vaalimalla laajan viipurilais- ja karjalaistaustaisen jäsenkunnan
yhteydenpitoa sekä ylläpitämällä heidän kiinnostustaan taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Tämän teoksen julkaisemisella 11O vuotta täyttävä Pamaus-seura haluaa kunnioittaa perustajiaan ja aktiivisia viipurilaisjäseniään sekä osoittaa arvostustaan kotikaupungilleen ja sen monipuoliselle elinkeinotoiminnalle.

Julkaisija: Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry., Helsinki
Kustantaja: Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta
ISBN 952-5200-20-5
Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 2000

Pamaus 110-vuotta

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry 1891-2001

Pamaus ry

110. toimintavuosi ja 13.1.2001 ollut syntymäpäivä sävytti luonnollisesti seuran ja sen johtokunnan toimintaa.  

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajan Seura Pamaus ry
Saarijärvi 2001

"Olinhan siellä minäkin..." Pamaus-veteraanit muistelevat

Kari Uusitalo

Teollisuuden- ja Liikkeenharjoittajain Seura Pamauksen, joka on perustettu Viipurissa 1891, jäsenet ovat syntyperältään suurelta osalta etelä-karjalaisia ja erityisesti viipurilaisia. Monet heistä ovat sotaveteraaneja. Tähän kirjaan on elokuvaneuvos Kari Uusitalon toimittamana
kerätty 20 Pamaus-seuran jäsenen sotamuistelmaa Talvisodasta Kannaksen taisteluihin kesällä 1944.

Muistelijat kuuluvat eri ikäluokkiin Talvisodan vänrikeistä kesän 1944 evakkopoikiin – mukana on myös Suomi-pojan Villem Ahasin
30.11.2002 Pamaus-seurassa pitämä muistelu Siperian vankileirirangaistuksesta.

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajan Seura Pamaus ry
Toimittanut Kari Uusitalo
Kustantaja: Karjalan Kirjapaino Oy Lappeenranta 2003
Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy
Saarijärvi 2003
ISBN 952-91-5733-9

Pamauksen poikia

Pertti Araviita

Kolmen ikäpolven karjalaisjuuriset miehet kertovat tässä haastattelukirjassa elämästään, työstään ja toimistaan sekä arvoistaan ja asenteistaan. Mielipiteiden ja tunteiden kirjo pääsee valloilleen, kun karjalaiset haastaa. Ja huumoriakin viljellään. Valtaosa haastatelluista on oman evakkotiensä kulkenut, mutta asenne on säilynyt elämän myönteisenä: “On parempi sopeutua tilanteeseen kuin ruveta katkeruudella pilaamaan elämäänsä. Kaik’ män, mutta täytyy yrittää elää kuin menetetty koti olisi osa historiaa.

Pamauksen pojat kertovat vastuullisista tehtävistään yritysjohtajina, virkamiehinä, sotilaina, toimittajina ja yrittäjinä sodanjälkeisessä Suomessa. Maamme taloushistorian murroskohtia käsitellään itse koetun perusteella monipuolisesti: pankkikriisi, kuvaputkitehdas Valco, valtion omistajaohjaus, Nokia Elektroniikan varhaiset vaiheet, osuuskauppa-ideologian murros, Fortumin synty.

Pamauksen pojat ottavat reippaasti kantaa Itämeren öljyputkeen ja maan myyntiin venäläisille sekä Karjalan palautukseen. Myös urheilua ja evankelis-luterilaisen kirkon rakenteita sekä mediakehitystä pohditaan. Tulevaisuuden kannalta mielenkiintoinen Virtuaali Viipuri tehdään tunnetuksi. 

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry.
Vuodesta 1891

© Pertti Araviita 2010
Valokuvat: © Pertti Araviita 2010
Taitto: Macgrafix ISBN 978-952-92-7000-2 

Pamaus 125-vuotta

Veljet Viipurista

Seppo Tamminen

Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamauksen historiateos Veljet Viipurista on komea kertomus karjalaisjuuristen miesten toimista isänmaan hyväksi. Pamaus perustettiin Viipurissa 1891 suomenmielisten ja suomenkielisten yrittäjien toimesta. 

Perustajat sitoutuivat Seuran säännöissä edistämään teollisuutta ja liikettä paikkakunnalla sekä valmistamaan jäsenillensä hyödyllistä sekä huvittavaa työskentelyä. Tässä hengessä Pamaus ja sen jäsenet ovat jo viiden miespolven ajan vaikuttaneet suomalaiseen elämänmenoon yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Seura tukee karjalaislähtöisiä oppilaitoksia ja kulttuuritoimijoita apurahoin sekä lahjoituksin. Pamauksen jäsenkokousten esitelmäperinne on yli satavuotinen. 

Helsinkiin kotiutuneen herraseuran 2010-luvun aktiivisessa toiminnassa on yhä henkinen side Viipuriin ja menetettyyn Karjalaan: viipurlainen meininki.

© Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus ry ja Seppo Tamminen 2016
ISBN 978-952-93-7524-0
Graafinen suunnittelu: Jari Nykänen
Paino: Oy Nord Print Ab, Helsinki 2016