Tietosuojaselosteet

Pamaus ry:n jäsenrekisteri

Jokaisen jäsenen ja toimihenkilön tiedot tallennetaan jäsentietorekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran toiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee seuran toimintaa.

 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Pamaus ry:n henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita. Tiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla.


Henkilötietojenkäsittelyn periaatteet