Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Pamaus ry:n apurahajärjestelmä

Jokaisen apurahahakijan tiedot tallennetaan apurahajärjestelmään. Apurahatietojen käsittelyn tarkoituksena on edesauttaa apurahahakemusten
ja myönnettyjen apurahojen käsittelyä.

 

Apurahajärjestelmä tietosuojaseloste

Pamaus ry:n jäsenrekisteri

Jokaisen jäsenen ja toimihenkilön tiedot tallennetaan jäsentietorekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran toiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee seuran toimintaa.

 

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriselosteet

Pamaus ry:n klubihuoneistojen varausjärjestelmä

Klubihuoneistojen varausjärjestelmään kootaan yhdistyksen klubihuoneistojen varaajista tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään varauksen ylläpitoon, hoitoon, tiedottamiseen ja laskutukseen. Sähköpostiosoitteita, muita yhteystietoja ja henkilökohtaisia tietoja ei näytetä julkisesti. Osa tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

 

 

Varausjärjestelmän rekisteriseloste

Periaatteet

Pamaus ry:n henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita. Tiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla.

 

 

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet