Kaupan alan näkymät 2016-2017

Kaupan alan näkymät 2016-2017

Helmikuun kokousesitelmän pitäjäksi oli kutsuttu Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala. Kaupan liitto on suomalainen kaupan alan edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on suomalaisen kaupan edistäminen. Kaupan liiton jäsenenä on 2 300 yritystä ja jäseninä on myös noin 50 ulkomaista kauppaketjua.

Aluksi Pekkala esitteli kaupan myynnin rakennetta, 123 miljardin euron liikevaihto (ilman arvonlisäveroa) jakautuu niin, että tukkukaupan osuus on 58%, vähittäiskaupan 31% ja autokaupan 11%. Vähittäiskaupan liikevaihdon määrä pysyi tammi-marraskuussa 2015 viime vuoden tasolla, tukkukaupan määrä pieneni 2 prosenttia ja autokaupan kasvoi puolitoista prosenttia.

Tukkukaupan eri alatuoteryhmissä on suuria laskuja. Tulevaisuudessa tukkukaupan luonne tulee muuttumaan kun on miltei yhdentekevää mistä maasta tavarat ostetaan. Erityisesti näin on teknisen ja rakentamiseen liittyvän tukkukaupan kohdalla.

Tarkasteltaessa vähittäiskauppaa tarkemmin jakautuu se päivittäistavarakauppaan 45%, tavaratalokauppaan 12% ja erikois- ja muuhun kauppaan 42%.

Erityisesti tavaratalokauppa on ollut viime vuosina ongelmissa. Suurimpia prosentuaalisia laskuja on ollut kuitenkin jalkineiden ja vaatteiden kaupassa sekä polttoaineiden kaupassa. Vähittäiskaupassa myös kodin tekniikan ja urheiluvälineiden myynti ovat hyvässä kasvussa.

Verkkokauppa ja postimyynti kasvavat pääosin kirjojen, vaatteiden ja urheiluvälineiden kaupassa. Postimyynti ja internetkauppa ovat kuitenkin varsin vaatimattomia kokonaisuudessa.

Kaupan liiton mukaan Virosta tehdään vuosittain noin 500 milj. euron ostokset. Viinarallin tiimoilta menetetään noin 100 milj. euron verotulot.

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä

Kauppa työllistää Suomessa noin 300 tuhatta henkilöä. Eli lähes 1,5-kertaisesti verrattuna seuraavana tulevaan metalli- ja elektroniikka-alaan tai rakentamisen alaan. Kauppa on erityisesti nuorten työllistäjä ja monelle nuorelle kaupan alalta löytyy ensimmäinen työpaikka.

Kaupan työllisistä luonnollisesti suurempi osa työllistyy vähittäiskaupassa 57%.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vähittäiskaupan työllisyys kasvoi 2015 lähes prosentin, tukkukaupan pieneni 8 prosenttia ja autokaupassa työllisyys ei muuttunut. Keskimäärin kaupan alalta poistui 6000 työllistä.

Vähittäiskaupan työllisyys pieneni 2014 1,2 prosenttia, tukkukaupan 4,4 prosenttia ja autokaupassa työllisyys ei muuttunut. Työttömien myyjien määrä on kasvanut voimakkaasti kymmenen vuoden aikana, yhteensä 59% vuodesta 2006 vuoteen 2015. Samaan aikana työttömien nuorten myyjien määrä on nelinkertaistunut.

 

Vähittäiskauppa taapertaa hitaasti eteenpäin

Lopuksi Pekkala esitteli ennnusteita lähivuosien kaupan kasvusta. Vuoden 2000-2008 voimakkaasti kasvavaan trendiin verrattuna on liikevaihdon määräindeksin vuosikeskiarvo sen jälkeen pysynyt lähes paikallaan. 2000-luvun alun määräindeksin ennuste on 24% korkeampi kuin 2009-2017 trendi tullee olemaan.

Tukkukaupalla menee vielä astetta heikomminen. Vuonna 2009 liikevaihdon määräindeksi romahti n. 15% ja ero eri trendeistä laskettuun vuoden 2017 laskettuun keskiarvoon on peräti 28%.

Kaupan liiton tavoitteet liittyvät kaupan yhteiskunnalllisen aseman vahvistamiseen sekä sääntelyn vähentämiseen. Ostovoima on niinikään merkittävä tekijä kaupalle ja Kaupan liitto vastustaakin verojen kiristämistä. Taloudellista ahdinkoa he korjaisivat julkisen sektorin leikkauksilla. Lisäksi työvoimakysymyksissä Kaupan liitto haluaisi lisätä työmarkkinoiden joustavuutta mm. paikallisella sopimisella.

Avauspuheessaan Kalevi Luukkainen palautti mieliin onnistuneet Pamaus Seuran 125-vuotisjuhlat. Puheenjohtajan saama palaute juhlapuheen pitäjästä on ollut erinomaisen positiivista. Kansanedustaja Marjo Matikainen-Karlströmin ehdotus Pamaus Seuran vallan kasvattamisesta yhteiskunnassa oli jäsenkunnalle mieluista kuultavaa.

Puheenjohtaja Kalevi Luukkainen ja kerhomestari Risto Mäkeläinen luovuttivat kokouksen aluksi Pamaus-palkinnon konsuli Tuomas Hoikkalalle hänen toiminnastaan karjalaisuuden hyväksi. Tuomas Hoikkala esitti parhaat kiitokset saamastaan huomion osoituksesta ja kertoi lyhyesti yrityksensä toiminnasta Mäntyharjulla ja Vuohijärvellä.

Risto Mäkeläinen esitteli suunnitteilla olevan kevätretken alustavaa ohjelmaa. Kevätretki tehdään tällä kertaa St Peterlinen laivalla Pietariin 12. – 15.5.2015. Menomatkalla yövytään laivassa, Pietarissa yövytään Sokos Hotel Olympic Gardenissa ja paluumatkalla taas yövytään laivassa. Näin menetellen ei tarvita ryhmäviisumia.

Pamausveljemme Osmo Tuokko esitteli yhteistyönä tuotetun kirjan ”Suvannon Seutu 1917 – 1921”. Kirja käsittelee viiden rajan taakse jääneen kunnan tapahtumia vuosina 1917 – 1921. Kirjaa markkinoivat karjalaiset yhdistykset.

Teksti: Simo Somera ja Tomi Härmä, kuvat: Pentti Paalu

Tags: