Maahanmuutto on ainut keino tasapainottaa väestörakennetta

Maahanmuutto on ainut keino tasapainottaa väestörakennetta

Kuukausikokous 26.10.2023

Lokakuun kuukausikokousesitelmässä työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoi Suomen talouden ja työllisyyden sekä työeläkealan näkymistä.

Hän aloitti faktoilla globaalin talousennusteen olevan 3,0 prosenttia vuodelle 2023, Suomen kasvuennuste ollessa nolla. Hän totesi Suomen talouden olevan valitettavasti taantumassa ja työllisyysnäkymän olevan koko ajan heikkenevä. Pääomamarkkinoiden kehitys erityisesti Suomessa on ollut erittäin heikko, tammi-syyskuussa 7 % miinuksella.

Jouko Pöllönen totesi pohjainflaation olevan edelleen liian korkealla ja sitä ei ole yleensä saatu palaamaan kuin taantuman kautta.  

 Ilmarisen suhdanneindeksi ennustaa, että työllisyyden heikkeneminen jatkuu. Työntekijämäärä laski 1,4 % syyskuussa, miinukselle käännyttiin ensimmäistä kertaa kesäkuussa, koronan jälkeen kasvu oli kestänyt kaksi vuotta. Rakennusala on tosin ollut jo vuoden miinuksella ja suurin lasku on ollut henkilöstövuokrauksessa. Todennäköisestä on, että ensi kesänä saadaan kasvu liikkeelle.

Eläkejärjestelmä on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Haasteita on kuitenkin edessä ja tällä hetkellä valmistellaan eläkeuudistusta. Järjestelmää on uudistettu noin 10 vuoden välien.

Kansainvälisessä vertailussa Suomessa on yksi maailman parhaista eläkejärjestelmistä, kuudenneksi paras. Kuitenkin eläkevastuiden määrä on moninkertainen eläkevaroihin nähden ja jatkossa maksajia on yhä vähemmän. Meidän onkin varauduttava eläkemaksujen korotuspaineeseen.

Eläkeneuvotteluissa neuvotellaan kolmesta kulmasta: Vakuutusmaksuista, etuuksista ja sijoitustuotoista.

– Itse toivon että sijoitustuotoista löytyy yhteinen ymmärrys. Sijoitustuottojen kasvattaminen on tehokas tapa parantaa eläkejärjestelmää. Eläkeuudistuksen soisi tukevan tätä, Jouko Pölönen toivoi

Pölösen mukaan nykyinen vakavaraisuuskehikko ei ota lainkaan huomioon pitkää sijoitusaikaa, tarkasteluhorisontti on liian lyhyt. Se pakottaa toimimaan päättömästi, myymään kun on halpaa ja ostamaan kun on kallista.

Suurin haaste koko suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta väestökehitys. Työikäisten määrä laskee 3,4 miljoonasta laskee 3 miljoonan, jolloin kysymys on kuka maksaa velkakuorman minkä valtio on ottanut?

Viime vuonna syntyi pienin määrä lapsia 150 vuoteen. Jouko Pölönen näkee, että maahanmuutto on positiivinen asia, se on ainoa keino millä voidaan väestörakennetta saada tasapainotettua.

– Me oikeasti tarvitaan maahanmuuttajia, ne on niitä tulevaisuuden työntekijöitä. Suomalainen kantaväestö pienenee ja ikääntyy, toimitusjohtaja Pölönen totesi.

Suomeen pitäisi tulla vähintään 30 000 maahanmuuttajaa joka vuosi, jotta hyvinvointivaltiolta voisi ylläpitää.

Kokonaisuudessaan toimitusjohtaja Pölönen listasi myös neljä keinoa työvoimapulan taltuttamisen:

  • Tarvitaan paljon työntekijöitä ulkomailta. Heidän houkuttelemiseen tarvitaan kansainvälinen rekytointiohjelma.
  • Kannustinloukut pitää purkaa ja luoda kansallisen tulorekisterin pohjalle sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannustaa työntekoon.
  • Työntekijöiden ja työnhakijoiden osaamista tulee kehittää jatkuvasti ja liikkuvuutta alueelta ja alalta toiselle lisätä.
  • Eläkeiässä ja osa- eli täsmätyökykyisissä on valtava työvoimapotentiaali. Työelämään tarvitaan joustoja, jotta heidät saadaan töihin. Työuria voisi jatkaa eläkesäännöksiä muokkaamalla: esim. vanhuuseläkkeen saaminen maksuun ilman työn tekemisen loppumista ja vanhuuseläkettä voisi karttua tehdystä työstä ilman yläikärajaa?

Keskeinen kysymys uudistuksiin liittyen Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölösen esityksessä oli kysymys meille kaikille: Millaisen perinnön jätämme meidän lapsille ja lapsenlapsille?

Teksti ja kuvat: Tomi Härmä

Tags: