Poliitikkojen täytyy luoda maa, johon kannattaa investoida

Poliitikkojen täytyy luoda maa, johon kannattaa investoida

Lokakuun kuukausikokouksen esitelmän piti Teknologiateollisuuden puheenjohtaja, vuorineuvos Jari Paasikivi pureutuen Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyongelmiin. Puheenvuorossaan hän toi ratkaisuina esiin paikallisen sopimisen sekä julkisen sektorin päätöksenteon ja rakenteen kehittämisen.

Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Paasikivi näkee, että 2000-luvulla Nokian menestyessä ei riittävästi otettu huomioon muutosten pitkäaikaisia vaikutuksia.

Tuona aikana palkat nousivat liikaa ja julkinen sektori kasvoi liian suureksi. Paasikivi arvioi, että julkisella sektorilla on myös iso johtamisvaje ja päätöksenteko on liian moniportainen ja jäykkä. Hän totesikin, että Suomen kokoisen pienen maan täytyy pystyä hoitamaan asiat sutjakkaammin.

Vuorineuvos Paasikivi nosti useaan kertaan esiin globalisaation ja digitalisaation vaikutuksen koko Suomen kilpailukykyyn ja vientiteollisuuteen. Digitalisaatio tulee muuttamaan kaikkien suomalaisten elämää ja toimenkuvaa ja tähän on nopeasti valmistauduttava.

Samalla hän myös muistutti, että maa elää osaamisella ja osaamisen kehittämisestä ei saisi säästää, kuten hallitus on nyt tekemässä.

Investointihalukkuutta Suomeen on kasvatettava

Poliitikkojen täytyy luoda maa, johon kannattaa investoida, oli yksi Paasikiven pääviesteistä. Tähän keinona hän esittää, että tulopoliittisten kokonaisratkaisujen sijaan paikallisen sopimisen on lisäännyttävä. Syynä vaatimukseen on globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa nopeamman päätöksenteon tarve, johon vanhat rakenteet eivät taivu. Lisäksi eri aloilla työnteko on niin erilaista, että ei voida samoja sääntöjä soveltaa kaikkiin, kuten nyt työlainsäädännössä toimitaan.

Vuorineuvos kiteytti julkisen vallan roolina olevan luoda toimintaympäristö, joka kannustaa investointeihin, kasvuun, työntekoon ja sisältörikkaaseen elämään. Vastaavasti yritysten roolina on suunnitella ja valmistaa ainutlaatuisia ja kilpailukykyisiä tuotteita/palveluita, jotka luovat aidosti lisäarvoa asiakkaille.

Kaikkien on katsottava peiliin

Jari Paasikivi totesi pamausveljille, että myös liikemiesten on syytä katsoa peiliin. Tällöin he voivat kysyä itseltään, olemmeko pystyneet kehittämään uusia tuotteita, jotta voimme menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Paasikivi näkee, että tarvitsemme Suomeen laajan joukon erilaisia yrityksiä ja startupeja. Keskustelu viennin kehittämisen yhteydessä on usein mustavalkoinen ja fokusoitunut yhteen asiaan kerrallaan.

Suomi ei ole onnistunut kehityksessä yhtä hyvin kuin Eurooppa keskimäärin, muualla Länsi-Euroopassa ja USAssa bruttokansantuote on kasvanut jo useamman vuoden peräkkäin. Kasvu-uralla ovat Euroopan suurien maiden lisäksi myös esimerkiksi Espanja, Viro ja Ruotsi. Suomen teollisuustuotanto on painunut vuoden 2009 tasolle ja sen tuodessa 80% Suomen vientituloista, on Suomen viennin kehitys erkaantunut kilpailijamaiden kehitysluvuista.

Ollaanko eletty liian pitkään pumpulisessa maailmassa. Tarvitaan johtajuutta ja päätöksiä, jotta Suomi voi jatkaa tällaisena hyvänä maana kuin me olemme, vuorineuvos Paasikivi kiteytti lopuksi.

Teksti: Tomi Härmä, kuvat: Pentti Paalu

Tags: