Puolustusvoimien uudistuksen henkilöstöjärjestelyt

Puolustusvoimien uudistuksen henkilöstöjärjestelyt

Talvisodan syttymisen 75-vuotisjuhlapäivänä kokousesitelmä oli kutsuttu pitämään prikaatikenraali Jukka Ojala.

Seuran puheenjohtaja Kalevi Luukkanen avasi marraskuun kokouksen, joka on samalla seuran sääntömääräinen syyskokous. Marraskuun kokous pidetään perinteisesti Pamauksen päivänä, eli Viipurin Pamauksen vuosipäivänä, joka on perimätiedon mukaan samana päivänä kuin Talvisodan syttymisen vuosipäivä.

Kokouksen aluksi pidimme hiljaisen hetken seuran kunniajäsenen Nisse Hagmanin poismenon johdosta

Esitelmässään prikaatikenraali Ojala kertoi Puolustusvoimien suuresta uudistuksesta, joka on viety läpi vuoden 2014 aikana

Puolustusvoimien tehtävä on varautua pahimman varalle. Puolustusvoimilla on hyvä ymmärrys siitä, millaista kapasiteettia lähiympäristössä on ja siitä millä kapasiteetilla siihen vastata. Kuitenkaan kenraali ei pitänyt lähiympäristön aikomusta sotilaalliseen yhteenottoon kovin korkeana, joten sotilaallinen uhka ei ole tällä hetkellä kovin korkea.

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteena on ollut Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen, pysyvien kustannussäästöjen saaminen sekä puolustusvoimien koon ja toiminnan saaminen tasapainoon rahoituksen kanssa.

Muutos on ollut suuri palkatun henkilökunnan näkökulmasta. Uudistuksen alussa oli työntekijöitä 14 400 ja uudistuksen läpiviennin jälkeen 1.1.2015 heitä on enää 12 300. Muutosta on leimannut avoimuus ja jokaisen työntekijän halukkuutta on kuultu muutosprosessissa. Luonnollisen vaihtuvuuden laskettiin vähentävän lähes 1000 työntekijää.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen muutostoimien kohteena oli n. 900 henkilöä, joita ei ollut sijoitettu uuteen tehtävään. Näistä n. 150 pystyttiin kouluttamaan uuteen organisaatioon osaamisen kehittämisellä. Vuodenvaihteessa 2014 lakkautettiin ensimmäiset joukot, joiden joukossa mm. Pohjois-Karjalan prikaati, jossa 204:stä henkilöstä vain 4 irtisanottiin. Keäskuussa 2014 irtisanottiin 126 henkilöä ja vuodenvaihteessa 2015 tullaan tavoite saavuttamaan ja loppujen lopuksi vain alle 150 henkilöä tullaan irtisanomaan.

Työilmapiiri luonnollisesti notkahti alaspäin muutoksen keskivaiheilla, mutta nyt syksyllä 2014 tehty työilmapiirikartoitus osoittaa korkeampaa tyytyväisyyttä kuin muutoksen alkaessa.

Muistutti että on oltava selkeät pelisäännöt, käytävä vaikeat asiat läpi silmästä silmään ja ”kaveria ei jätetä” –henki elää tässäkin ajassa esimiesten ja kollegoiden kesken.

Prikaatikenraali Ojala kertoi, että uudistuksessa sodan ajan joukkojen vahvuus pieneni 350 000 sotilaasta 230 000 sotilaaseen. Se on tänä päivänä poikkeuksellisen suuri sodan ajan vahvuus kun vertaillaan muihin Euroopan valtioihin. Kenraali muistutti, että meillä on kuitenkin poikkeuksellisen suuri maa ja poikkeukselliset naapurit. Lopuksi kenraali linjasi, että yleinen asevelvollisuus on Suomelle poikkeuksellisen hyvä tapa ratkaista Suomen puolustus ja kertoi, että Suomen puolustus on hyvällä mallilla myös uudistuksen astuttua voimaan.

Teksti: Tomi Härmä, kuvat: Pentti Paalu

Tags: