Suomi on varautunut kattavasti

Suomi on varautunut kattavasti

Kuukausikokous 30.11.2023

Pamauksen päivän esitelmän piti prikaatikenraali Tero Ylitalo, joka toimii Puolustusvoimissa Pääesikunnan suunnittelupäällikkönä. Ajankohtaista Puolustusvoimista oli kerääntynyt kuulemaan yli 140 pamausveljeä.

Puheenvuorossaan prikaatikenraali Ylitalo totesi Suomen puolustuksen kehittämisen perustuneen oikeisiin lähtökohtiin. Olemme varautuneet eri domaineissa (maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja kyberissä) ja meillä on varauduttu puolustamaan koko maata.

 

Turvallisuusympäristön muututtua merkittävästi vuoden 2022 alussa Puolustusvoimat sai lisäresursseja kouluttamiseen ja materiaalivarastojen täydentämiseen, Ylitalo arvioi toimintaympäristön säilyvän jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana myös lähitulevaisuudessa.

Onkin koko ajan seurattava millaisessa maailmassa elämme ja varauduttava sen mukaan. Tähän liittyy myös keskustelu Ukrainan sodasta ja erityisesti siitä, miten sota päättyy. Millainen Venäjä meillä on rajan takana sen jälkeen?

Suomen liittyminen Natoon on ollut keskeinen muutos kuluneen vuoden aikana.

Nato-jäsenyytemme liittyy vielä useita asioita, jotka ovat valtiojohdon päätettävänä. Kansallisen puolustuksen kulmakivet, kuten asevelvollisuus, koko maan puolustaminen ja korkea maanpuolustustahto säilyvät kuitenkin ennallaan. Suomi on saanut kumppaneilta ansaittua ja merkittävää kiitosta, että olemme pitäneet huolta puolustuksesta, Ylitalo kertoi.

Yhteiseen puolustukseen liittyy monia eri osa-alueita, joissa yhteistyötä kehitetään. Ne liittyvät esimerkiksi suunnitteluun ja infrastuktuurin rakentamiseen sekä henkilöstön sijoittamiseen Naton komento- ja joukkorakenteisiin sekä eri virastoihin. 

Osana liittoumaa osallistutaan yhteiseen pelotteeseen ja puolustukseen sekä harjoitustoimintaan. Perustoiminta Nato-yhteistyössä onkin valmiutta, varusmiesten ja reservin koulutusta kotimaassa ja ulkomailla, virka-apua sekä operointia.

Puheessaan prikaatikenraali Ylitalo muistutti, että puolustuksen perusta on kuitenkin, että Suomi vastaa kaikissa tilanteissa omasta turvallisuudestaan ja sen vaalimisesta.

Teksti: Tomi Härmä, kuva: Ari Huovinen

Tags: