Uusi normaali sisältää vastakkainasettelua

Uusi normaali sisältää vastakkainasettelua

Talvisodan syttymisen 80-vuotispäivän juhlaesitelmän piti merivoimien komentaja, lippueamiraali Jori Harju. Hän kertoi Merivoimien tämän päivän toiminnasta sekä tulevaisuuden näkymistä.

Merivoimien komentaja aloitti esitelmänsä yleisellä näkymällä Euroopan ja Itämeren turvallisuustilanteeseen. Hän totesi, että Euroopassa ei olla palaamassa kaksinapaiseen maailmaan, mutta turvallisuustilanne on kuitenkin muuttunut. Uusi normaali sisältää vastakkainasettelua.

Naton puolella puolustusyhteistyö on tiivistynyt, Naton laivasto-osastot liikkuvat Itämerellä enemmän ja Venäjä vastaa näiden alusten olemassaoloon. Itämeren alueen strateginen merkitys on kasvanut ja sitä kautta Suomen ja Ruotsin merkitys.

Kaiken kaikkiaan nykyaikaisessa sodankäynnissä korostuvat nopeus, liikkuvuus, tulivoima, ulottuvuus ja toimintavalmius. Teknologian nopean kehityksen takia tullaan todennäköisesti näkemään yhä kehittyneempi miehittämättömiä ja pienikokoisia järjestelmiä.

Sotaa ei käydä merellä eikä ilmassa vaan loppuviimeksi maataisteluissa. Kaikki puolustushaarat toimivat yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ratkaisutaisteluihin kootaan kaikki yhteen.

Merivoimien valmiudesta lippueamiraali Harju toteaa, että valmiuden ei pidä olla korkea, vaan oikea. Tilannekuvan luomiseksi tarvitaan monia lähteitä ja ihmisten täytyy analysoida sitä mitä tulee tapahtumaan.

Valmius voi olla normaalitilanteessa alhainen, mutta sen pitää olla korkea silloin, kun sitä tarvitaan. Eli ei tarvitse olla koko ajan kaikkialla vaan tavoitteena on dynaaminen valmiuden sääntely. Valmiuden perustana ovat osaava henkilöstö, toimintakuntoinen materiaali sekä ajantasaiset ohjeet ja käskyt.

Merivoimien kehittämisestä on käynnissä suunnittelukierros, joka tuonee muutoksia suorityskykyvaatimuksiin. Lippueamiraali harju kertoikin, että 2020 jälkeen tullaan näkemään hieman erilaiset Merivoimat.

Voimassa oleva kehittämissuunnitelma ja käynnistyvä suunnittelukierros ulottuvat vuoteen 2032 asti. Uusi Pohjanmaa -luokka tuo mittavan määrän uutta suorituskykyä ja tulee olemaan merivoimien selkäranka. Myös Hamina -luokan alukset uusitaan kokonaan, vain kuoret jäävät vanhoista ohjusveneistä.

2020-luvulla uudet suorituskyvyt ja järjestelmät edellyttävät paljon uuden oppimista ja vanhasta poisoppimista koko Merivoimilta, kiteytti merivoimien komentaja Jori Harju lopuksi.

Teksti: Tomi Härmä, kuvat: Pentti Paalu

Tags: